Geboorte-inschrijving in het register van de burgerlijke stand en in het trouwboekje

Inleiding

Inleiding

Diplomatieke en consulaire medewerkers stellen de registratie van de burgerlijke stand van Marokkaanse onderdanen in het buitenland op in overeenstemming met de Marokkaanse weten regelgeving:

 • Afgifte van Marokkaanse trouwboekjes aan de in hun consulaire districten geboren  Marokkanen;
 • Registratie van de geboorte- en overlijdensverklaringen;
 • Registratie van de geboorte- en overlijdensakten in de registers van de Marokkaanse  burgerlijke stand opgesteld door de ambtenaren van de burgerlijke stand van het land van  verblijf;
 • Inschrijving van de huwelijks- en scheidingsvermelding in de geboorteakte van beide  echtgenoten in de consulaire districten waar ze geboren zijn;
 • Registratie van overlijdenvermeldingen in de geboorteakte van de overledenen in de  consulaire districten waar ze geboren zijn;
 • Afgifte van integrale kopieën en geboorte-uittreksels van akten die zijn opgenomen in de  registers van hun burgerlijke stand.

 

Ze kunnen ook andere diensten met betrekking tot de burgerlijke stand verlenen, zoals:

 • Nationaliteitbewijs;
 • Verklaring van niet gehuwd zijn;
 • Huwelijksakte;
 • Verklaring van niet hertrouwd zijn;
 • Echtscheidingsverklaring;
 • Verklaring van huwelijkswetgeving;
 • Individueel en collectief bewijs van in leven zijn;
 • Individuele en familiaal formulier van de burgerlijke stand;
 • Toestemming van uitvaart van de stoffelijke overschotten naar Marokko;
 • In termen van procedure zijn ze gerechtigd om overeenstemmingverklaringen uit Marokko te  bekrachtigen.

Procedure

Procedure

De registratie van geboorten vindt plaats bij de Consulaire Dienst van de geboorteplaats van de pasgeborene door familieleden in de volgende volgorde:
de vader of de moeder, de testamentaire voogd, de broer, de neef of een hiervoor naar behoren gemachtigde persoon. 


Pièces à fournir

Pièces à fournir

I - Kind van een Marokkaanse vader :
 • Trouwboekje of identiteit- en burgerlijke standboekje (indien van toepassing of bij afwezigheid hiervan een toezegging om dit boekje zo snel mogelijk te overleggen);
 • Integrale kopie van de geboorteakte van het kind, afgegeven door de bevoegde plaatselijke autoriteit van het land van geboorte;
 • Uittreksel uit de geboorteakte van de moeder van het kind of een kopie van het Marokkaanse trouwboekje van de echtgenoot of de CNIE;
 • Kopie van de CNIE van de vader;
 • Huwelijksakte (origineel + kopie);
 • Identiteitskaart van de aangever.

 

II - Kind van een Marokkaanse moeder en een buitenlandse vader :
 • Nationaliteitsbewijs voor personen geboren vóór 2 april 2007;
 • Consulair inschrijvingsbewijs van de moeder als zij in het consulair district woont;
 • Integrale kopie van de geboorteakte van het kind, afgegeven door de bevoegde plaatselijke autoriteit van het land van geboorte;
 • Integrale kopie van de geboorteakte van de moeder of haar CNIE;
 • Identiteitsbewijs of elk ander document met vermelding van de afkomst van de vader;
 • Huwelijksakte (origineel + kopie) (indien van toepassing);
 • Identiteitsbewijs van de aangever.

 

III - Kind van een alleenstaande moeder :
 • Consulair inschrijvingsbewijs van de moeder als zij in het consulair district woont;
 • Integrale kopie van de geboorteakte van het kind, afgegeven door de bevoegde plaatselijke autoriteit van het land van geboorte;
 • Recente integrale kopie van de geboorteakte van de moeder;
 • CNIE van de moeder.

 

IV - Kind geboren buiten het huwelijk :
 • Consulair inschrijvingsbewijs van de moeder als zij in het consulair district woont;
 • Integrale kopie van de geboorteakte van het kind, afgegeven door de bevoegde plaatselijke autoriteit van het land van geboorte;
 • Integrale kopie van de geboorteakte van de moeder en de vader ( afgegeven in het Arabisch en het Frans);
 • Erkenningakte van het vaderschap (Istilhaq);
 • Identiteitsbewijs van beide ouders.

Formulieren

Formulieren


Opmerking

Opmerking

Keuze van voornaam :

De opgegeven voornaam mag geen naam van een stad, dorp of stam zijn, niet in strijd met de goede zeden en geen gevaar zijn voor de openbare orde en geen enkele bijnaam of titel bevatten zoals "Moulay ", " Sidi "of" Lalla ". 

Niet-ingezetenen :

Wanneer de geboorte van een Marokkaans kind plaatsvindt tijdens een reis over zee of door de lucht moet de geboorteaangifte gedaan worden bij de Marokkaanse ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van de eerste Marokkaanse haven of luchthaven, bij de Marokkaanse consulaire diensten van de plaats van bestemming of op het kantoor van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats in Marokko, en dit binnen dertig dagen na de datum van aankomst. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Uitgifte van het trouwboekje raadplegen
Uittreksel van de geboorteakte raadplegen
Uittreksel van de overlijdensakte raadplegen
Integrale kopie van de geboorteakte raadplegen
Individueel formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Erkenning van het vaderschap van het kind (Istilhaq) raadplegen

Openbare e-Services

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel