Inleiding

Inleiding

Het uittreksel van de geboorteakte wordt afgegeven aan de houder van de akte, zijn verwanten, zijn nakomelingen, zijn echtgenote, zijn voogd, zijn testamentaire of datief voogd of een andere persoon die door hem daartoe is aangesteld. 
Het uittreksel van de geboorteakte wordt uitgegeven door de officier van de burgerlijke stand van de plaats van aangifte of registratie van de geboorte (in Marokko of bij de Consulaire Diensten). 

Mensen die in Marokko zijn geboren kunnen geboorteaktes aanvragen via de website www.watiqa.ma en deze rechtstreeks thuis ontvangen.

De Consulaire Diensten kunnen ook kopieën van deze akte aanvragen voor de in Marokko geboren Marokkanen woonachtig in het buitenland, of in andere consulaire districten. 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Het trouwboekje, of;
  • Een oud uittreksel van de geboorteakte of;
  • Een oude integrale kopie van de geboorteakte, of;
  • De plaats, het nummer van de akte en het jaar van de geboorteaangifte;
  • Een identiteitsbewijs van de aanvrager. 

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Integrale kopie van de geboorteakte raadplegen
Individueel formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Inschrijving van het burgerlijk huwelijk bij de Consulaire Diensten raadplegen
Ishhad moulhaq raadplegen
Huwelijkse ontbindingakte raadplegen
Echtscheiding uitgesproken door buitenlandse rechtbanken raadplegen
Echtscheiding in Marokko raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel