Inleiding

Inleiding

Het trouwboekje is het officiële document waaruit blijkt dat er familiebanden bestaan tussen de verschillende leden van een gezin. Het bevat ook de geboortedata en -plaatsen van de gezinsleden.
Dit boekje is opgesteld in het Arabisch met transcripties in het Latijns schrift van voor- en achternamen, geboorteplaatsen en namen van de ouders. 
Het dient door de echtgenoot ter gelegenheid van zijn huwelijk te worden aangevraagd zodat hij de geboorte van zijn kinderen kan laten registreren.
Dit boekje wordt afgegeven aan de Marokkaanse echtgenoot die in de burgerlijke stand staat geregistreerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn geboorteplaats. 
Het wordt exclusief aan de man afgegeven.
Het Marokkaanse trouwboekje dient te worden voorgelegd aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand voor elke wijziging in de burgerlijke staat of gezinssituatie van de houder van het boek of een lid van zijn gezin. 
Indien de aanvrager in het buitenland is geboren en hij op het moment dat hij het genoemde boekje heeft aangevraagd permanent in Marokko verblijft, is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats ook bevoegd om hem het trouwboekje af te geven. 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

 • « Aanvraag trouwboekje» ingevuld en ondertekend;
 • Kopie van de CNIE van de aanvrager;
 • Kopie van de identiteitskaart van de echtgenote;
 • Originele notariële of civiele (erkende) huwelijksakte + een fotokopie;
 • Echtgenoot: integrale kopie van de geboorteakte of een uittreksel van de geboorteakte;
 • Marokkaanse echtgenote : integrale kopie van de geboorteakte (niet het uittreksel van de  geboorteakte);
 • Echtgenote met een buitenlandse nationaliteit: integrale kopie van de geboorteakte met  verplichte vermelding van de afstamming: naam van de vader en de moeder + een vertaling in het  Arabisch;
 • Twee recente kleurenpasfoto’s van de echtgenoot (paspoortformaat 3,5 / 4,5 cm).

Procedure

Procedure

De aanvraag voor het trouwboekje dient geadresseerd te worden, hetzij:

 • Rechtstreeks door de betrokkene naar het kantoor van de burgerlijke stand van zijn/haar  geboorteplaats (in Marokko of in het buitenland);
 • Rechtstreeks door de betrokkene naar het kantoor van de burgerlijke stand van zijn/haar  woonplaats in Marokko indien de aanvrager in het buitenland is geboren en zich permanent in  Marokko heeft gevestigd;
 • Door machtiging (gelegaliseerd) te verlenen aan een persoon van zijn/haar keuze om de aanvraag  van het trouwboekje in te dienen en af te halen bij het kantoor van de burgerlijke stand van  zijn/haar geboorteplaats (in Marokko of in het buitenland);
 • Bij afwezigheid van familiebanden in Marokko, kan het dossier doorgestuurd worden via de  Marokkaanse Consulaire Diensten van de woonplaats naar de ambtenaar van de burgerlijke stand  van de geboorteplaats. 


Opmerking

Opmerking

Trouwboekjes en boekjes van burgerlijke stand die vóór oktober 2002 zijn opgesteld, blijven van kracht.

Elke gehuwde Marokkaan kan zijn identiteitsboekje en het boekje van de burgerlijke stand  laten vervangen door een trouwboekje.

Deze aanvraag wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats vergezeld van de volgende documenten:

 • Een kopie van de huwelijksakte, huwelijksbekrachtiging of wederzijdse erkenning van het huwelijk     teneinde de vermelding van het huwelijk op de geboorteakte van de betrokkene toe te voegen;
 • Een kopie van de geboorteakte van de echtgenote, zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand    de vermelding van het huwelijk op haar geboorteakte toevoegt;
 • Een kopie van de geboorteakte van elk kind;
 • Teruggave van identiteitsboekje en het boekje van de burgerlijke stand voor opname in het dossier    van de burgerlijke stand.
   

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Afgifte van het duplicaat van het trouwboekje raadplegen
Afgifte van een gewaarmerkte kopie conform het trouwboekje raadplegen
Geboorte-inschrijving in het register van de burgerlijke stand en in het trouwboekje raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel