Afgifte van een gewaarmerkte kopie conform het trouwboekje

Inleiding

Inleiding

Het trouwboekje wordt exclusief aan de echtgenoot uitgegeven.
De echtgenote, de gescheiden echtgenote of de wettelijke vertegenwoordiger hebben recht op een gewaarmerkt afschrift van het trouwboekje, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand die het oorspronkelijke boekje heeft opgesteld.


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • CNIE van de Marokkaanse aanvrager of identiteitsbewijs van de buitenlandse echtgenote;
  • Originele huwelijksakte of echtscheidingsakte;
  • Overlijdensakte van de echtgenoot (in geval van overlijden);
  • Integrale kopie van de geboorteakte van de houder van het boekje;
  • Integrale kopieën van de geboorteakten van kinderen, indien aanwezig;
  • Verklaring op erewoord dat de aanvrager geen origineel boekje heeft en heeft nooit eerder een  kopie gehad;

Procedure

Procedure

De aanvraag van de gewaarmerkte kopie van het trouwboekje kan rechtstreeks door de betrokkene ingediend worden bij het bureau van de burgerlijke stand dat het eerste trouwboekje heeft opgesteld of door een machtiging (gelegaliseerd) te verlenen aan een persoon van zijn/haar keuze om de aanvraag van het trouwboekje in te dienen en af te halen. 
Bij afwezigheid van familiebanden kan de aanvraag ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die het oorspronkelijke trouwboekje heeft uitgegeven via de Consulaire Diensten van de woonplaats.Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Afgifte van het duplicaat van het trouwboekje raadplegen
Uitgifte van het trouwboekje raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel