Toestemming voor repatriëring van het stoffelijk overschot voor begrafenis in Marokko

Inleiding

Inleiding

Deze toestemming wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking in Marokko. 
Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij de Consulaire Diensten van de plaats van overlijden.
Om de verlening van deze toestemming te bespoedigen, moet de volgende informatie vooraf aan de Consulaire Diensten worden verstrekt:

 • Naam en voornaam van de overledene;
 • Datum en plaats van overlijden;
 • Oorzaak van het overlijden;
 • Volledige afstamming van de overledene;
 • Adres en telefoonnummer van de familie in Marokko;
 • Kopie CNIE of Marokkaans paspoort van de overledene, of bij afwezigheid daarvan een identiteitsbewijs van overledene en een kopie van de CNIE of het Marokkaanse paspoort van een naast familielid;
 • Begraafplaats in Marokko;
 • Datum van aankomst van het stoffelijk overschot in Marokko;
 • Grensovergang van het stoffelijk overschot in Marokko;
 • Dekkingsbewijs van de repatriëringkosten (verzekering of andere). 

Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Om de toestemming te verkrijgen, moeten de volgende documenten worden overgelegd:
 • Overlijdensakte;
 • Kopie van de CNIE of het Marokkaanse paspoort van de overledene, of bij afwezigheid daarvan een identiteitsbewijs van de overledene en een kopie van de CNIE of van het Marokkaanse paspoort van een naast familielid;
 • Hermetisch kistbewijs afgegeven door een uitvaartcentrum;
 • Gezondheidsverklaring van niet-besmetting afgegeven door de bevoegde medische autoriteit;
 • Toestemming om het gebied te verlaten, uitgegeven door de lokale bevoegde administratieve  autoriteit. 

Opmerkingen

Opmerkingen

Deze documenten, ondersteund door de toestemming voor binnenkomst van het lichaam in Marokko afgegeven door de Consulaire Diensten, dienen in tweevoud overlegd te worden en verplicht met de kist verstuurd te worden. 
Het stoffelijk overschot moeten worden ontvangen bij de grenspost bij aankomst in Marokko door de persoon die zich hiertoe heeft verbonden.
Voor de registratie van het overlijden op het register van de burgerlijke stand bij de Consulaire Diensten: zie rubriek " Registratie van het overlijden op het register van de burgerlijke stand en het trouwboekje". Het paspoort en de CNIE moeten worden overgedragen aan de Consulaire Diensten ter annulering.


Gerelateerde diensten

Verzoek tot dekking van de repatriëringkosten door de Marokkaanse autoriteiten van het stoffelijk overschot voor hulpbehoevende gezinnen. raadplegen
Toegangstoestemming van een lijkurn van een overleden buitenlander voor begrafenis in Marokko raadplegen
Belanghebbenden wonende in Marokko of ander land dan dat van de overledene raadplegen
Belanghebbenden wonende in het land van overlijden raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel