Verzoek tot dekking van de repatriëringkosten door de Marokkaanse autoriteiten van het stoffelijk overschot voor hulpbehoevende gezinnen.

Inleiding

Inleiding

Het Ministerie dat verantwoordelijk is voor Marokkanen in het buitenland en migratiezaken draagt zorg voor de repatriëring van het stoffelijk overschot van arme Marokkanen die in het buitenland zijn overleden, vanaf hun gastland naar het adres van hun familie in Marokko.

Bewijzen van de behoeftigheid van de overledene en zijn familie zijn vereist.


Procedure

Procedure

Het dossier dient afgegeven te worden ter beoordeling bij de Consulaire Diensten die het doorgeven aan het Ministerie dat verantwoordelijk is voor Marokkanen in het buitenland en migratiezaken.
Het kan ook rechtstreeks worden ingediend bij de genoemde afdeling. 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Inlichtingenformulier over de financiële situatie van de overledene en de aanvrager;
  • Verklaring op erewoord (behoeftigheid van het gezin en de overledene);
  • Verklaring van niet-heffing van belasting van de overledene in Marokko of een bewijs van  ontvangst van sociale bijstand of pensioen van het gastland of een kopie van de laatste loonstrook  of het werkloosheidsbewijs van de overledene of aangifte van de belasting of bankafschriften;
  • Verblijfsbewijs van meer dan zes (6) maanden in het buitenland;
  • Behoeftigheidbewijs van betrokkene afgegeven door de Consulaire Diensten;
  • Behoeftigheidbewijs van het gezin van de overledene afgegeven door de Consulaire Diensten  indien het gezin in het buitenland woont;
  • Behoeftigheidbewijs van het gezin van de overledene afgegeven door de Marokkaanse  autoriteiten indien het gezin in Marokko woont;
  • Aanwezigheidsverplichting op de luchthaven van aankomst voor de ontvangst van de kist.


Gerelateerde diensten

Toegangstoestemming van een lijkurn van een overleden buitenlander voor begrafenis in Marokko raadplegen
Belanghebbenden wonende in Marokko of ander land dan dat van de overledene raadplegen
Belanghebbenden wonende in het land van overlijden raadplegen
Toestemming voor repatriëring van het stoffelijk overschot voor begrafenis in Marokko raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel