Toegangstoestemming van een lijkurn van een overleden buitenlander voor begrafenis in Marokko

Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Schriftelijk verzoek ingediend door het hoofd van het gezin of elke andere rechthebbende die de begrafenis mag verzorgen;
  • Overlijdensakte;
  • Elk document dat de identiteit van de overledene vastlegt;
  • Verklaring van niet-besmetting;
  • Kopie van het paspoort van de aanvrager;
  • Kopie van het paspoort van de overledene;
  • Besluit van verlening van concessie in Marokko;
  • Proces-verbaal van crematie;
  • Adres van het gezin in Marokko, indien van toepassing;
  • Grensovergang van binnenkomst in Marokko. 

Préstations associées

Belanghebbenden wonende in Marokko of ander land dan dat van de overledene raadplegen
Belanghebbenden wonende in het land van overlijden raadplegen
Verzoek tot dekking van de repatriëringkosten door de Marokkaanse autoriteiten van het stoffelijk overschot voor hulpbehoevende gezinnen. raadplegen
Toestemming voor repatriëring van het stoffelijk overschot voor begrafenis in Marokko raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel