Strafregister voor buitenlanders

Inleiding

Inleiding

Het uittreksel van het strafregister (Bulletin nr. 3) is een opsomming van het verslag van de veroordelingen tot vrijheidsbeneming, uitgesproken door een rechterlijke instantie van het Koninkrijk, wegens misdrijf of overtreding.

Het kan alleen worden afgegeven aan de betrokkene, op identiteitsbewijs, en kan alleen door een speciaal gelegaliseerde volmacht aan een derde partij worden gegeven. Het Ministerie van Justitie heeft een elektronisch platform opgezet dat het mogelijk maakt om online het uittreksel van het strafregister aan te vragen (Bulletin nr. 3):

http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/Accueil.aspx?culture=fr-FR


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Twee mogelijkheden doen zich voor voor niet-ingezeten vreemdelingen in Marokko:

Online aanvraag :

Verstrek en voer nauwkeurig de gevraagde informatie in op de site. 


Aanvraag bij de Marokkaanse Consulaire Diensten:

  • Uittreksel van de geboorteakte;
  • Een fotokopie van de eerste pagina van het paspoort, evenals de pagina met het laatste inreisvisum op Marokkaans grondgebied;
  • Speciaal gelegaliseerde volmacht, indien de aanvraag wordt ingediend door een ander persoon dan betrokkene;
  • Legeszegel van 10 dirhams

E-service public associé

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel