Inschrijving van het burgerlijk huwelijk bij de Consulaire Diensten

Inleiding

Inleiding

Het huwelijk kan worden gesloten volgens de lokale administratieve procedure van het land van verblijf, indien aan de voorwaarden van het verzoek en de aanvaarding en de bekwaamheid zijn voldaan en dat er geen wettelijke belemmeringen en het niet achterwege laten van de bruidsgave "sadaq" zijn, en dit in aanwezigheid van twee mannelijke moslimgetuigen en de echtelijke voogd (wali ) voor minderjarigen. 
Overeenkomstig artikel 14 van het Wetboek van Familierecht moet de burgerlijke huwelijksakte geregistreerd zijn bij de Marokkaanse autoriteiten (Consulaire Diensten).


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Consulair inschrijvingsbewijs voor de Marokkaanse partij wanneer hij/zij woont in het consulaire district;
  • Uittreksel of integrale kopie van de geboorteakte voor beide echtgenoten;
  • Integrale kopie van de huwelijksakte + vertaling in het Arabisch, gelegaliseerd door de lokale autoriteiten;
  • Kopie van de CNIE en paspoort van beide echtgenoten;
  • Bewijs van bekering tot de Islam voor de niet-moslim echtgenote/echtgenoot.

Procedure

Procedure

De echtgenoten dienen een kopie van de burgerlijke huwelijksakte te overleggen aan de Marokkaanse Consulaire Diensten van de plaats van het opstellen van de huwelijksakte of de woonplaats van de echtgenoten.

Bij afwezigheid van Consulaire Diensten wordt een kopie van de huwelijksakte gestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (Afdeling Consulaire en Sociale Zaken). Dit Ministerie zendt genoemde kopie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand en de afdeling familierecht van de geboorteplaats van de echtgenoten. 
Indien de echtgenoten of een van hen niet in Marokko geboren zijn/is, wordt het afschrift verzonden naar de afdeling familierecht te Rabat of naar de Officier van Justitie van de rechtbank van eerste aanleg te Rabat.
Indien het burgerlijk huwelijk geen twee moslimgetuigen vermeldt, dient een bijlage genaamd "Ishhad Moulhaq" opgesteld te worden door de adouls van de Consulaire Diensten en gehecht aan de huwelijksakte vóór de toezending naar de Marokkaanse autoriteiten.  


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Ishhad moulhaq raadplegen
Huwelijkse administratieve verklaring (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of verweduwd) raadplegen
Huwelijksvolmacht raadplegen
Opstelling adoulaire akte bij de Consulaire Diensten raadplegen
Consulaire inschrijving raadplegen
Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Eerste afgifte CNIE raadplegen
Verlenging CNIE raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel