Inleiding

Inleiding

De echtscheiding in Marokko valt onder toezicht van de rechtbanken, om de echtelijke banden tegen elke vorm van misbruik te beschermen en de rechten van de gescheiden vrouw en de kinderen te waarborgen. 

De beëindiging van de huwelijksakte wordt daarom uitgesproken door het vonnis in overeenstemming met de bepalingen van het Familierecht. 


Procedure

Procedure

Iedereen die wil scheiden, moet de rechtbank om toestemming vragen om een akte door twee bevoegde adouls te laten opstellen. 
Het verzoek tot echtscheiding dient ingediend te worden bij de rechtbank van de echtelijke woning, de woonplaats van de echtgenote, haar verblijfsplaats of de vestigingsplaats waar de huwelijksakte werd opgesteld in bovengenoemde volgorde.
Voordat de echtscheiding wordt goedgekeurd vraagt de rechtbank de echtgenoten om een poging tot verzoening. Deze formaliteit is essentieel en kan niet plaatsvinden in afwezigheid van de betrokken echtgenoten wiens persoonlijke aanwezigheid tijdens de hoorzitting verplicht is.
Als de echtgenoten niet in Marokko aanwezig zijn kan de rechtbank de Marokkaanse Diplomatieke of Consulaire Posten van hun verblijfplaats in het buitenland opdracht geven tot een verzoeningspoging. De echtgenoten worden dan hiervoor opgeroepen door de Consulaire Diensten. 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Toestemmingaanvraag tot echtscheiding;
  • Huwelijksakte (origineel + fotokopie);
  • Vertaling in het Arabisch (door een beëdigd vertaler) van de buitenlandse huwelijksakte opgesteld in een andere taal dan het Frans;
  • CNIE of paspoorten van de echtgenoten;
  • Verblijfsvergunningen of documenten waaruit het huidige adres in het buitenland blijkt van de echtgenote/echtgenoot;
  • Het door de Marokkaanse ambtenaar van burgerlijke stand afgegeven trouwboekje indien de echtgenoot Marokkaan is;
  • Documenten met betrekking tot de financiële situatie van de echtgenoot en zijn financiële lasten (loonstrookjes, aangifte inkomstenbelasting, enz.);
  • Akte van wederzijdse instemming voor echtscheiding, indien van toepassing. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

         Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Akte van wederzijdse instemming voor echtscheiding raadplegen
Verzoeningspoging van echtgenoten raadplegen
Echtscheiding uitgesproken door buitenlandse rechtbanken raadplegen
Huwelijkse ontbindingakte raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel