Overlijdensinschrijving in het register van de burgerlijke stand en in het trouwboekje

Inleiding

Inleiding

Het overlijden wordt ingeschreven bij de Consulaire Diensten van de plaats waar het overlijden plaatsvond. 
Het wordt vermeld bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van het consulaat door: de zoon, de echtgenoot, de vader, de moeder, de testamentaire of datief voogd, de Kafalaverzorger voor de persoon onder de Kafala, de broer, de grootvader, de op volgorde naaste familieleden of door elke hiertoe wettelijke gemachtigde autoriteit. 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Integrale kopie van de overlijdensakte afgegeven  door de bevoegde autoriteit van het land van de  plaats van het overlijden;
  • Paspoort en CNIE van de overledene;
  • Trouwboekje of Marokkaans identiteitsboekje  van de burgerlijke stand waarop de overledene  staat geregistreerd, indien van toepassing;
  • Geboorteakte van de overledene;
  • Huwelijksakte, indien van toepassing;
  • (Eventueel) uittreksel van de geboorteakte of  CNIE van de weduwnaar of weduwe.

Procedure

Procedure

Eventuele opening van een erfopvolgingdossier


Opmerkingen

Opmerkingen

Niet-ingezetenen :

Wanneer het overlijden van een Marokkaan plaatsvindt over zee of door de lucht, moet de overlijdensaangifte gedaan worden bij de Marokkaanse Consulaire Diensten van de plaats van bestemming of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in Marokko en dit binnen dertig dagen na de datum van aankomst. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Uittreksel van de geboorteakte raadplegen
Uittreksel van de overlijdensakte raadplegen
Integrale kopie van de geboorteakte raadplegen
Individueel formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel