Inleiding

Inleiding

Een aanvraag voor de afgifte van een nationaliteitsbewijs kan worden ingediend samen met de vereiste documenten, namelijk: 

  • Rechtstreeks in Marokko, bij de Officier van Justitie bij  de rechtbank van eerste aanleg van de laatste  woonplaats van aanvrager in Marokko of die van zijn  geboorteplaats of, bij afwezigheid daarvan, bij de Officier  van Justitie bij de rechtbank van eerste aanleg te Rabat;
  • Of bij de Consulaire Diensten, die de verzending hiervan  naar de bevoegde rechtbank in Marokko zullen  verzorgen.

(Voor kinderen van Marokkaanse moeder en buitenlandse vader, zie desbetreffende gedeelte)

Regulier afgegeven paspoorten zijn geen nationaliteitsbewijs in de zin van artikel 33 van het Marokkaanse nationaliteitswetboek.


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Consulair inschrijvingsbewijs;
  • CNIE of paspoort (origineel + kopie);
  • Huwelijksakte voor echtgenoten;
  • Trouwboekje voor minderjarigen  zonder CNIE (origineel + kopie);
  • Aanvraag nationaliteitbewijs ; ( Formulier invullen). 

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Marokkaans nationaliteitsbewijs voor kinderen van een Marokkaanse moeder en een buitenlandse vader raadplegen
Bewijs van nationaliteitserkenning raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel