Marokkaans nationaliteitsbewijs voor kinderen van een Marokkaanse moeder en een buitenlandse vader

Inleiding

Inleiding

Elk kind van een Marokkaanse moeder dat zijn/haar situatie wil regulariseren in het licht van de nieuwe bepalingen van het wetboek van de nationaliteit, moet overgaan tot de inschrijving van zijn/haar geboorte in de registers van de Marokkaanse burgerlijke stand. 
Er zijn twee gevallen: 

 • Het kind is geboren vóór 2 april 2007 (datum van publicatie van het wetboek van de nationaliteit):  de inschrijving van de geboorte in het Marokkaanse burgerregister gebeurt op vertoon van een  Marokkaans nationaliteitsbewijs.
 • Het kind is geboren op of na 2 april 2007: de inschrijving van de geboorte vindt plaats  rechtstreeks bij de bevoegde Consulaire Diensten zonder dat er een nationaliteitsbewijs vereist is. 

Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

 Het kind is geboren vóór 2 april 2007:

 • Het identiteitsbewijs van het kind (identiteitskaart, verblijfsvergunning, paspoort, uittreksel van de  geboorteakte...);
 • Integrale kopie van de geboorteakte van het kind (afstammeling met de moeder);
 • Integrale kopie van de geboorteakte van de Marokkaanse moeder, niet ouder dan zes (6)  maanden;
 • Fotokopie van de CNIE van de moeder, gelegaliseerd door de Consulaire Diensten;
 • Twee pasfoto's van het kind;
 • Kopie van de huwelijksakte, indien van toepassing. 
   

Procedure

Procedure

De aanvraag voor de afgifte van dit bewijs kan als volgt geschieden:

 • Rechtstreeks ingediend bij de Officier van Justitie bij de rechtbank van eerste aanleg van de laatste  woonplaats van de verzoeker in Marokko of van zijn geboorteplaats of, bij afwezigheid hiervan,  bij de Officier van Justitie bij de rechtbank van eerste aanleg te Rabat;- 
 • Of via de Consulaire Diensten bij de bevoegde rechtbank in Marokko. 
   

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Bewijs van nationaliteitserkenning raadplegen
Nationaliteitsbewijs raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel