Consulaire tarieven

 

Consulaire diensten geven recht op het innen van consulaire kosten en kosten van akten en formaliteiten die moeten betaald worden in de lokale valuta zoals gedefinieerd in de geldende regelgeving.

De tarieven voor diensten worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking en de Minister van Financiën.

De tarieven en de geldende wisselkoersen worden regelmatig bijgewerkt en worden getoond in de wachtkamers van de consulaten.

VERWIJZING NAAR REGELGEVENDE TEKSTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE CONSULAIRE TARIEVEN :
  • Besluit nr. 2-00-362 van 28 juni 2000 tot wijziging en aanvulling van besluit nr. 2-70-646 van 30 december 1972 betreffende de consulaire kosten.
  • Gezamenlijk besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking en de Minister van Economie en Financiën nr. 799-00 van 28 juni 2000 tot vaststelling van het tarief van consulaire kosten;
  • Besluit nr. 2-04-790 van 24 december 2004 tot vaststelling van een vergoeding voor de diensten verleend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking met betrekking tot handelingen en formaliteiten verricht door diplomatieke ambtenaren en consuls in het buitenland.
  • Gezamenlijk besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking en de Minister van Financiën en Privatisering nr. 807-05 van 6 april 2005 tot vaststelling van de tarieven van diensten, handelingen en formaliteiten uitgevoerd door diplomatieke ambtenaren en consuls in het buitenland.

 

Verordening
  AARD VAN HANDELINGEN EN FORMALITEITEN  Kwitantie Consulaire kosten Kosten van diensten/ formaliteiten   Totaal in DH
DH DH DH DH
 - REGISTRATIE
 Consulaire inschrijving _ 60 10 70
 - ELEKTRONISCHE NATIONALE IDENTITEITSKAART (CNIE)
 Opstellen/vernieuwen van de CNIE 75 30 _ 105
 Uittreksel uit het strafregister
(Verklaring Omtrent Gedrag)
_ _ 30 30
- PASPOORTEN
 Opstellen/Vernieuwen van paspoort _ 800 60 860
 Opstellen/Vernieuwen van paspoort voor
kinderen onder 18 jaar
_ _ 60 60
 Vernieuwing in het geval van verlies van het
oude paspoort
_ 1000 80 1080
 Vernieuwing in het geval van verlies van het
oude paspoort (minderjarige onder 18 jaar)
_ _ 80 80
 Machtiging van de echtgenoot voor het opstellen
van een paspoort voor een minderjarige
_ 50 10 60
 Verklaring van vermissing / diefstal of
beschadiging van een paspoort
_ 100 10 110
- LAISSEZ-PASSER
 Laissez-Passer _ 150 20 170
- BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT
 Uitgifte van trouwboekje _ 150 20 170
 Afschrift, vermelding in de marge van
geboorteakte
_ 30 _ 30
 Registratie van overlijden gratis
 Uittreksel van geboorteakte of overlijdensakte _ 30 _ 30
 Integrale kopie van geboorteakte of
overlijdensakte
_ 30 _ 30
 Individueel formulier van burgerlijke stand _ 30 _ 30
 Erkenning van een kind « Istilhaq » _ 100 10 110
 Aanvraag voor een nationaliteitsbewijs 20 30 10 60
 Overige akten _ 30 _ 30
- ADOULAIRE AKTEN
 Huwelijksakte _ 300 30 330
 Proces-Verbaal van onverzoenlijkheid tussen
echtgenoten
_ 250 30 280
 Machtiging voor een echtscheiding _ 300 30 330
 Erkenning van een kind (ISTILHAQ) _ 100 10 110
 Machtiging voor een huwelijk _ 200 20 220
 Machtiging _ 200 20 220
 Bekering tot de Islam gratis
 Zoeken naar een akte in het register van het
consulaat: huidig of vorig jaar
_ 80 10 90
 Voor elk jaar meer, tot een maximum van 300dh _ 30 10 40
 Wederzijdse toestemming voor echtscheiding _ 250 30 280
 Overige, niet genoemde akten _ 150 20 170
KOPIËREN EN VERTALINGEN OPSTELLEN        
 Opstellen van een afschrift in een vreemde taal
Meer dan twee pagina's: extra per pagina
_ 100
50
10
10
110
60
 Afschrift van gewaarmerkt proces-verbaal
Meer dan twee pagina's: extra per pagina
_ 100
50
10
10
110
60
 Ander gewaarmerkt of gesorteerd afschrift
Meer dan twee pagina's: extra per pagina
_ 100
50
10
10
110
60
 Opstelling:
 - Authentiek afschrift van huwelijksakte of
scheidingsakte;
 - Fotokopieën, per fotokopie .
_  
250
20
 
20
10
 
270
 30
- LEGALISERING EN CERTIFICERING VAN DATUM
Legalisatie van de handtekening van de autoriteit die
de akte heeft opgesteld. Er wordt een vergoeding in
rekening gebracht voor de hoofdakte en maximaal
twee extra afschriften
Verder per aanvullend afschrift
_


50

40


10

10


60

50

 Legalisatie van privéhandtekening:        
   a) van een huwelijksmachtiging _ 100 10 110
   b) Echtscheiding tegen compensatie (Kholà) of
verstoting
_ 200 20 220
   c) bij akte van volmacht _ 40 10 50
   d) van een ander document of de vertaling ervan. _ 40 10 50
 Legalisatie van handtekening betreffende een
commerciële akte:
 
  a) op de balans van buitenlandse bedrijven met
filialen of dochterondernemingen in Marokko
_ 250 30 280
  b)overige niet-gespecificeerde legaliseringen:
      - Voor het origineel en twee kopieën
      - Per extra kopie
_

 

150
80

 
20
10
 
170
 90
 Datumbewijs :  
  Op commerciële documenten of betreffende activa _ 0,5/1000 _  
  In overige gevallen _ 100 _ 100
 - CERTIFICATEN EN VERKLARINGEN
 Cconsulair inschrijvingsbewijs _ 60 10 70
 Bewijs van in leven zijn _ 50 10 60
 Bewijs van in leven zijn, noodzakelijk voor
gepensioneerden
gratis
 Verklaring van ongehuwd zijn _ 100 10 110
 Verklaring van niet-hertrouwd zijn _ 50 10 60
 Ishad (om aan de burgerlijke huwelijksakte te worden gehecht) _ 200 _ 200
 Huwelijksakte _ 50 10 60
 Certificaat van huwelijkswetgeving :
 - Eerste pagina
 - Voor iedere volgende pagina
_  
150
80
 
20
10
 
170
90
 - VISUM VAN TOEGANG TOT MAROKKO    
 Doorreisvisum (tot en met 72 uren) _ 150 20 170
 Verblijfsvisum : tot drie maanden met een enkele
binnenkomst
_ 200 20 220
 Verblijfsvisum : tot drie maanden met twee
binnenkomsten
_ 300 30 330

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel