Op het niveau van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten

Inleiding

Inleiding

De Consulaire Diensten zijn gemachtigd om de handtekeningen die zijn aangebracht op onderhandse akten door de Marokkanen wonend in hun consulair district te legaliseren.
Ze kunnen ook de handtekeningen legaliseren van de overheidsfunctionarissen, de lokale autoriteiten en de buitenlandse consuls gevestigd in hun consulaire district en waarvan ze een handtekeningspecimen hebben.  


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Voor de legalisatie van de handtekening van de autoriteit die de akte heeft opgesteld:

  • Identiteitsbewijs van de aanvrager;
  • Origineel document dat gelegaliseerd dient te worden

 

Voor de legalisatie van handtekening op volmachten, verklaringen en verschillende documenten: 

  • Consulaire inschrijving indien betrokkene in het district woont;
  • CNIE of paspoort;
  • Volmacht, verklaring of document dat gelegaliseerd dient te worden;
  • Verplichte aanwezigheid en handtekening van betrokkene bij de consulaire ambtenaar.

Opmerking

Opmerking

Belangrijk: de volmachten met betrekking tot onroerendgoedtransacties kunnen alleen worden opgesteld door de adouls, notarissen of advocaten (zie rubriek "Adoulaire volmachten").
De volmacht dient de voor- en achternaam, het identiteitskaartnummer en het adres van de gevolmachtigde te vermelden. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 
           Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS

De legalisatie van een handtekening op de volmacht voor huwelijk, echtscheiding, commerciële akten, ondernemingsbalans, bepaalde adoulaire akten en overige niet-gespecificeerde legalisaties, is onderworpen aan specifieke consulaire kosten.Gerelateerde diensten

Apostille raadplegen
Certificering van overeenstemming van documenten raadplegen
Consulaire inschrijving raadplegen
Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Eerste afgifte CNIE raadplegen
Verlenging CNIE raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel