Echtscheiding uitgesproken door buitenlandse rechtbanken

Inleiding

Inleiding

In het geval van een echtscheiding bij een buitenlandse rechtbank moeten de betrokkenen hun echtscheiding laten erkennen door het Marokkaanse recht als de echtscheiding bepalingen met financiële gevolgen heeft of strijdig is met de openbare orde.
Hiervoor is er een speciale procedure voor de uitvoering van rechterlijke beschikkingen, genaamd « exequatur », die de echtscheidingsbeschikking erkend door Marokkaanse wetgeving. 


Procedure

Procedure

De aanvraag voor de exequatur wordt gedaan door middel van een verzoekschrift en ingediend bij de rechtbank van de woonplaats in Marokko of rechtstreeks bij het Ministerie van Justitie (Afdeling Publiek Zaken - Rabat - Marokko). 

Hiervoor kan een volmacht worden verleend aan een persoon in Marokko (advocaat, notaris of een ander persoon om de procedure over te nemen).

De volmacht in het Arabisch moet naar behoren worden gelegaliseerd door de Consulaire Diensten.


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Consulaire inschrijving;
  • Kopie van de CNIE voor Marokkanen;
  • Kopie paspoort ( voor niet-Marokkanen);
  • Originele huwelijksakte + kopie;
  •  Originele buitenlandse echtscheidingsakte + kopie;
  • Originele kennisgeving van inschrijving van de beschikking of elk gelijkwaardig document;
  • Verklaring non appel van bevoegde griffier waaruit blijkt dat er geen bezwaar, hoger beroep of cassatie tegen de beschikking is ingediend;
  • Vertaling van de echtscheidingsbeschikking, de kennisgeving van inschrijving en de verklaring non appel in het Arabisch door een beëdigd vertaler. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

          Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Echtscheiding in Marokko raadplegen
Verzoeningspoging van echtgenoten raadplegen
Akte van wederzijdse instemming voor echtscheiding raadplegen
Huwelijkse ontbindingakte raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel