Afgifte van het duplicaat van het trouwboekje

Inleiding

Inleiding

In geval van diefstal, vermissing of beschadiging van het trouwboekje dient de aanvraag voor een duplicaat ingediend te worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die genoemd trouwboekje heeft afgegeven.
Om de geboorte van kinderen en andere vermeldingen (sterfgevallen, enz.) te laten registreren in het trouwboekje dient men contact op te nemen met het/de bureau(s) van de burgerlijke stand die oorspronkelijk de registraties of transcripties heeft (hebben) verricht. 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Gelegaliseerde verklaring van vermissing, diefstal of beschadiging ;
  • CNIE van betrokkene;
  • Oude geboorteakten van kinderen, indien aanwezig;
  • Kopie van het verloren, gestolen of beschadigde trouwboekje, indien van toepassing.

Procedure

Procedure

De aanvraag van het duplicaat van het familieboekje kan rechtstreeks door betrokkene worden ingediend bij het bureau van de burgerlijke stand dat het eerste trouwboekje heeft opgesteld of door een vertegenwoordiger (door een gelegaliseerde volmacht) voor de afgifte en het afhalen van het trouwboekje. 
Bij afwezigheid van familiebanden kan het verzoek ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die het eerste trouwboekje heeft uitgegeven via de Consulaire Diensten van de woonplaats. Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Afgifte van een gewaarmerkte kopie conform het trouwboekje raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel