Procedure

Procedure

Het biometrisch paspoort dient persoonlijk te worden afgehaald door de houder op de plaats van het deponeren van het dossier van de aanvraag of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, op vertoon van het ontvangst- en identiteitsbewijs.
De houder dient het gedagtekende en ondertekende ontvangstbewijs van de aanvraag te retourneren, na verificatie van zijn persoonsgegevens (pagina 2) van het biometrisch paspoort en de handtekening in het "Register van paspoortafgifte".
In geval van vernieuwing kan de aanvrager zijn biometrisch paspoort alleen afhalen na overlegging van het oude paspoort aan de Consulaire Dienst die overgaat tot de annulering en het afstempelen (perforatie) voordat het aan hem wordt geretourneerd.
Bij beschadiging, diefstal of vermissing van het oude paspoort wordt een de door het Consulaat of de lokale autoriteiten van het gastland gelegaliseerde verklaring op erewoord overlegd.
Indien het oude paspoort geldige visa bevat, dient betrokkene dit te vermelden aan de medewerker verantwoordelijk voor annulering en afstempeling om te voorkomen dat de annuleringsstempel op de pagina met het visum wordt geplaatst.    


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Ontvangstbewijs van de aanvraag voor het paspoort (in geval van vermissing van het  ontvangstbewijs, een door het Consulaat of de autoriteiten van het gastland gelegaliseerde  verklaring op erewoord overleggen);
  • Identiteitskaart van de persoon die het paspoort afhaalt;
  • Het paspoort van een minderjarig kind kan afgehaald worden door: de vader, de moeder als zij  het ouderlijk gezag heeft (overleden vader, rechterlijke uitspraak, enz.) of indien zij een volmacht  heeft van de vader van het kind, evenals ieder ander naar behoren gemachtigde persoon;
  • Voor de persoon onder voogdij kan alleen de wettelijke voogd het paspoort afhalen of een  schriftelijke volmacht verlenen aan een derde. 

Opmerking

Opmerking

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving worden biometrische paspoorten die niet door hun houders zijn opgehaald binnen zes maanden na de datum van indiening van de aanvraag geannuleerd en vernietigd door de consulaire afdeling.  In dit geval wordt een  vordering van de betrokkene(n) niet ontvankelijk verklaard. Deze moet daardoor een nieuwe aanvraag voor een paspoort indienen tegen betaling van de bijbehorende leges. 
 


Gerelateerde diensten

Afgifte van het biometrische paspoort in Marokko ten behoeve van Marokkanen in het buitenland van Marokkanen in het buitenland raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel