Invoer van huisdieren

Inleiding

Inleiding

Invoer tijdens vakantie: 

Uw gezelschapsdier dient vergezeld te zijn van een gezondheidsverklaring afgegeven binnen 3 dagen voor het vertrek door een officiële dierenarts uit het land van oorsprong of herkomst en eventueel van transit.

Deze verklaring dient met name het nummer, het identificatienummer en, indien van toepassing, de beschrijving van het dier vermelden. 
Dit certificaat moet ook verklaren dat er in genoemde plaats op het moment van vertrek en ook tijdens de voorafgaande 6 weken geen sprake was van een besmettelijke ziekte voor de dieren van dit ras. 
Bij aankomst in Marokko wordt uw huisdier onderworpen aan een veterinaire gezondheidscontrole, uitgevoerd in de grenscontrolepost, door een dierenarts verbonden aan de Rijksdienst voor Gezondheidsveiligheid van Voedingsmiddelen.
De toelating van uw dier op het Marokkaanse grondgebied zal toegestaan worden door de Douanediensten na overlegging van de veterinaire inspectieverklaring afgegeven door voornoemde dierenarts. 
Neem voor meer informatie over het onderwerp (vaccins, enz.) contact op met de Afdeling Veeteelt van het Marokkaanse Ministerie van Landbouw. 

Wat de resultaten van de veterinaire medische controle ook mogen zijn, u dient een vergoeding te betalen voor een medische controle. Het tarief voor de invoer inspectierechten voor huisdieren is vastgesteld op tien (10) dirhams per hoofd. Deze belasting wordt geïnd door de Douanediensten. 

Sommige dieren zijn onderworpen aan voorschriften voor de bescherming van bedreigde soorten.
Het gaat om het Verdrag van Washington inzake de internationale handel in met uitsterven bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, beter bekend onder de naam "CITES-Overeenkomst".

Reizigers in gezelschap van deze dieren die onder genoemde overeenkomst vallen dienen bij de douane een "CITES" -invoervergunning te overleggen

Deze vergunning, geldig voor zes (6) maanden, wordt afgegeven door de Marokkaanse Directie van Water, Bosbouw en Bodembescherming op vertoon van een "CITES" -exportvergunning, afgegeven door een beheersorgaan van het land van herkomst. 

Bij het verlaten van Marokko moet u de wederuitvoervergunning aan de douane vertonen. 

TE RAADPLEGEN WEBSITES : 
  • Website van het Ministerie van Landbouw en Zeevisserij: www.madrpm.gov.ma ;
  • Website van het kantoor van de douane en indirecte belastingen: http://www.douane.gov.ma ;
  • Website CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in met uitsterven bedreigde in het
  • wild levende dier- en plantensoorten: www.cites.org


 


Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel