Inleiding

Inleiding

Alleen de ontvanger van de donatie kan de douaneformaliteiten vervullen die betrekking hebben op de invoer van als donatie ontvangen goederen. 

De totale vrijstelling (ontheffing) van invoerrechten wordt verleend aan goederen en koopwaar die als donatie worden ontvangen, op voorwaarde dat de begunstigde een van de volgende entiteiten is: 

  • De Marokkaanse Staat, overheidsorganisaties of openbare instellingen;
  • Erkende verenigingen van openbaar nut;
  • Sommige liefdadigheidsinstellingen;
  • De Marokkaanse sportfederaties, de nationale sportschoolfederatie of de nationale federatie van universitaire sporten.

Procedure

Procedure

De entiteit die voor vrijstelling van belastingen en heffingen in aanmerking wenst te komen dient haar verzoek rechtstreeks te richten tot de ordonnateur van het douanekantoor waar de goederen of materialen als onderwerp van gift zullen worden ingevoerd. 

Om ontvankelijk te zijn dient dit verzoek vergezeld te gaan met het positieve advies van de Nationale Wederzijdse Hulp en van de verantwoordelijke Minister(s) van de hulpbron (Ministerie van Volksgezondheid voor medicatie, Ministerie van Landbouw voor graandonaties, etc.). 

Sommige entiteiten kunnen bevoegd zijn belastingvrij goederen en producten in te voeren die zij ontvangen als donaties die bestemd zijn om gratis gegeven te worden aan behoeftige of getroffen personen. 

Het geschonken materiaal dat door deze organisaties als donatie wordt gegeven is ook vrij van rechten en is bedoeld om gratis humanitaire hulp te bieden (bijv. Ambulance). 

Raadpleeg voor meer informatie de rubriek MRE (Marokkanen in het buitenland) op de website van het Kantoor van de Douane en Indirecte Belastingen: www.douane.gov.ma


Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel