Inleiding

Inleiding

De Verklaring Omtrent Gedrag wordt alleen verstrekt aan de houder, zijn wettelijk vertegenwoordiger (vader, moeder of wettelijke voogd) of een naar behoren gemachtigde derde (gelijkwaardige volmacht).
Het ontvangbewijs is verplicht voor het ophalen van de Verklaring Omtrent Gedrag.
In geval van vermissing van dit ontvangstbewijs, is het verplicht om een de door de Consulaire Dienst of de lokale autoriteiten gelegaliseerde vermissingverklaring te overleggen. 
 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Ontvangst van de aanvraag;
  • CNIE van de betrokkene;
  • Voor minderjarigen en personen onder  Voogdij is een identiteitskaart vereist als het  verzoek is gedaan door de vader, moeder of  wettelijke voogd;
  • Bij houders van de CNIE die niet in persoon  aanwezig kunnen zijn voor het ophalen wordt  de VOG gegeven aan hun vaders, moeders of  wettelijke voogden bij het overleggen van hun  identiteitsdocumenten;
  • Gelegaliseerde volmacht en identiteitsbewijs,  als een derde persoon hiertoe wordt  gevolmachtigd.

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 
         Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel