Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Toerisme

I / Bijlage ingediend op het moment van indiening van de aanvraag :

 1. Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 2. Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 3. Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 4. Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn  dan de duur van het verblijf;
 5. Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 6. Bankafschrift;
 7. Of een attest van zorg dat naar behoren is gelegaliseerd in het geval van een familiebezoek, inclusief een garantie voor medische kosten en mogelijke repatriëring;
 8. Of een verzoek van een erkend reisbureau of aanbeveling van het Ministerie van Toerisme of een afvaardiging van het Marokkaanse Nationale Verkeersbureau. 

II / Document gepresenteerd op het moment van afgifte van het visum :

 1. Reisverzekering;
 2. Een hotelreservering of presentatie van een "Voucher";
 3. Een retourticket met vaste reservering;
 4. De prijzen van de kanselarij
Werk
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een arbeidsovereenkomst zorgvuldig gehomologeerd door het Ministerie van Werkgelegenheid. 
Zaken
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een aanbeveling van het bevoegde ministerie in het geval van openbare aanbestedingen;
 • Een schriftelijke aanbeveling van de beroepsverenigingen in het geval van particuliere markten;
 • Een uitnodiging van de organiserende instantie van beurzen en tentoonstellingen op naam gesteld van de visumaanvrager in geval van deelname aan deze evenementen;
 • Een schriftelijke uitnodiging van een industriële, commerciële of dienstverlenende onderneming. 
Investeerder
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een aanbeveling van de Afdeling Buitenlande Investeringen of van een beroepsfederatie;
 • Of van een bevoegde toezichthoudende autoriteit of van de Regionale Investeringscentra (C.R.I );
 • Of van een Marokkaanse partner of buitenlandse investeerder gevestigd in Marokko.
Conferenties, congressen…
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een opdracht van een regeringsmissie voor ambtenaren ;
 • Een uitnodiging van de organisatie die de gebeurtenis organiseert en uitnodigingen verstrekt. 
Student, stagiaire, onderzoeker
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);

Voor een student :

 • Een certificaat van inschrijving en/of beurs uitgegeven door het Marokkaanse Agentschap voor Internationale Samenwerking (AMCI) of een andere officiële instantie die opleidingsprogramma's in Marokko financiert;
 • Zorg ervoor dat de naam van de aanvrager op de lijst staat, die vooraf door het Marokkaanse Agentschap voor Internationale Samenwerking is gemeld aan de betrokken Diplomatieke Missie of Consulaire Post, inclusief de namen van buitenlandse studenten die door het bovengenoemde Agentschap zijn geselecteerd om een studie te volgen aan een Marokkaanse openbare universiteitsinstelling en/of die van buitenlandse stagiaires alvorens diegenen hun opleiding volgen in het Koninkrijk;
 • Een certificaat van inschrijving bij een Marokkaanse openbare universiteit of hogere onderwijsinstelling;
 • Een bewijs van inschrijving bij een Marokkaanse privéinstelling voor hoger onderwijs. In dit geval moet de visumaanvraag worden ingediend bij het voorafgaande advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, met uitzondering van de houders van de registratie op een Marokkaanse hogeschool, goedgekeurd door de bevoegde Marokkaanse autoriteiten. De aanvrager moet voldoende middelen van bestaan kunnen waarborgen gedurende de periode die zijn universitaire opleiding betreft. (Waakzaamheid wordt geboden voor fictieve kostenopgaven);
 • Garantstelling door een naaste verwante of een garantsteller die in Marokko woont, naar behoren ondertekend en gelegaliseerd, met vermelding van de volgende elementen:

   -   De garantsteller verblijft op reguliere basis in Marokko en garandeert solvabiliteits- en huisvestingsgaranties;

   -   Verplichting om de verblijfsstatus van de buitenlandse student te regulariseren bij de bevoegde diensten van de Algemene Directie van Nationale Veiligheid;

   -   Verplichting om de repatriëringskosten te dekken in het geval dat de student het Marokkaanse grondgebied dient te verlaten;

 • Verplichting om het grondgebied van Marokko te verlaten zodra de geldigheid van de verblijfsvergunning afloopt.

Voor een stagiaire : Het origineel van de stageovereenkomst ondertekend door de gastinstelling.

Voor een onderzoeker : De onderzoeksovereenkomst ondertekend door een  erkende Marokkaanse onderzoeksorganisatie.

Gezinshereniging (gemengd huwelijk of familierelatie) 
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Het document dat de echtheid en wettigheid van de huwelijksakte vastlegt;
 • Het document dat de familierelatie vaststelt in de vorm van een volledige kopie van de geboorteakte waarmee de familierelatie met de Marokkaanse moeder wordt vastgesteld (in het geval van kinderen die zijn geboren uit een buitenlandse vader waarvan de nationaliteit is onderworpen aan een visum) in afwachting van een regularisatie van zijn situatie met betrekking tot de nieuwe bepalingen van de nationaliteitscode;
 • Het document dat Kafala of interlandelijke adoptie aantoont, indien van toepassing ;
 • Het document dat de garantstelling van een verwant vaststelt, indien van toepassing. 
Journalist
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Het voorafgaande advies van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor communicatie is vereist;
 • Een aanvraag voor een licentie tot opnames maken, gericht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, met vermelding van:
  • - Het doel van het bezoek;
  • - Locatie en periode van opname of reportage;
  • - Exacte datum en aankomst grenspost in Marokko;
  • - Lijst met opname-apparatuur;
  • De opname-apparatuur is onderworpen aan een speciale procedure, in het kader van de tijdelijke toelating (nader te beschouwen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking - Dicom - ). 
Bezoeker
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een aanvraag voor immigratie naar het Koninkrijk Marokko of een vestiging voor een lang verblijf (langer dan een jaar), met vermelding van de plaats van verblijf, het resort of de beoogde pensionering
 • Een bankafschrift dat voldoende bestaansmiddelen voor de periode van verblijf in het Koninkrijk Marokko waarborgt;
 • Een verklaring op erewoord betreffende het niet verrichten van professionele arbeid gedurende de periode van verblijf in het Koninkrijk Marokko;
 • Verplichting om de verblijfsstatus te regulariseren als "bezoeker" bij de bevoegde diensten van de Algemene Directie van Nationale Veiligheid ;
 • Een bewijs van verzekering en/of medische dekking voor de periode van verblijf in het Koninkrijk Marokko. 
Medisch verblijf 
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een medische verklaring ;
 • Een verklaring van dekking of een bankgarantie voor ziekenhuiskosten en mogelijke repatriëring door een zorgverzekeringsorganisatie;
 • Overeenkomst voor toelating tot een ziekenhuisvoorziening op basis van de betaling of de bankgarantie. 
Vluchtelingen en statenlozen 
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Bewijs van financiële middelen. 
Vliegtuigbemanningsleden
 • Ten behoeve van vliegtuigbemanningsleden of bemanningsleden die werken namens luchtvaartmaatschappijen die commerciële vluchten uitvoeren vanuit en naar luchthavens in het Koninkrijk Marokko en die voor korte periodes op het grondgebied van Marokko moeten verblijven in het kader van hun beroepsactiviteit, zullen faciliteiten worden verleend door de bevoegde diensten van de Algemene Directie voor Nationale Veiligheid aan de grensposten van de Marokkaanse luchthavens voor het verlenen van transitvisa wanneer zij aan deze formaliteit zijn onderworpen;
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Bemanningsidentiteitskaart (« Crew Member Certificate »). 
ZeeliedeN
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Zeemansboekje ;
 • Met betrekking tot de zeevisserijsector: aanwervingsovereenkomst op het gebied van maritieme werkzaamheden of technische bijstand, afgegeven door een Marokkaanse reder of een onderneming, gericht aan het Marokkaanse ministerie van Werkgelegenheid en het hoofd van de vertegenwoordiging van zeevisserij die territoriaal bevoegd is ;
 • Met betrekking tot de koopvaardijsector: aanwervingsovereenkomst of registratie van de bemanningslijst, gericht aan het Marokkaanse Ministerie van Werkgelegenheid en het hoofd van het bevoegde maritieme district.
Technische assistentie
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Een opdracht van de instantie om technische assistentie te verlenen;
 • Of een aanbeveling van het overheidsorgaan dat belang heeft bij
 • samenwerking en technische bijstand met, indien van toepassing, een kopie van het contract;
 • In het geval van service na verkoop: een kopie van het contract en documenten van doorgang door de douane of het accreditief van de bank (kredietbrief), evenals een certificaat van bekwaamheid van de technicus. 
Culturele of sportieve manifestaties 
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Uitnodiging van de instelling die het evenement organiseert. In het geval van een particuliere organisatie moet het document worden goedgekeurd door het toezichthoudende ministerie. 
Artistieke activiteiten
 • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
 • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
 • Identiteitskaart, verblijfskaart of een als zodanig geldend document;
 • Geldig paspoort: de geldigheid van het paspoort of reisdocument moet langer zijn dan de duur van het verblijf;
 • Een fotokopie van het paspoort (pagina's die identiteit en geldigheid vermelden);
 • Kopie van de aanwervingovereenkomst ;
 

 


Opmerking

Opmerking

Overeenkomstig de geldende regelgeving is een wijziging van het soort van het reeds verkregen visum niet toegestaan zodra de houder het Marokkaanse grondgebied betreedt. Een nieuw visum moet worden aangevraagd in het land waar de betrokken persoon woont.


Formulier

Formulier

Het visumaanvraagformulier voor toegang tot Marokko:

Zorgvuldig in te vullen, in hoofdletters in Latijns schrift.

Het formulier kan in het Arabisch worden ingevuld, maar met de verplichting om de achternaam, voornaam, afstamming en geboorteplaats in Latijns schrift te vermelden om redenen van technische uitvoerbaarheid. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

Zie geldende tarieven

Voir les tarifs applicables


Gerelateerde diensten

Te verlenen soorten visa raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel