Inleiding

Inleiding

De Marokkaanse wetgeving inzake de binnenkomst en het verblijf van buitenlanders in Marokko bepaalt dat alle buitenlanders die naar Marokko willen reizen in het bezit moeten zijn van een paspoort of ander geldig document dat is afgegeven door de staat waaruit zij afkomstig zijn, erkend door de Marokkaanse staat als reisdocument (wet nr. 02-03 van 11 november 2003). 

Het visum is een inreis- en verblijfsvergunning voor een beperkte periode op Marokkaans grondgebied, afgegeven door de bevoegde Marokkaanse autoriteiten. Dit gebeurt door het aanbrengen van een specifieke en beveiligde "visum" -sticker.

Het visum geeft een geldigheidsperiode aan, van één dag tot drie maanden, of zelfs een jaar in uitzonderlijke omstandigheden en, afhankelijk van het geval, met één, twee of meerdere binnenkomsten. 

Het bezit van een visum verleent echter geen onherroepelijk recht van binnenkomst. De controle die wordt uitgevoerd tijdens de verificatie van een paspoort of reisdocument kan ook betrekking hebben op de bestaansmiddelen en redenen voor de aankomst in Marokko van de betrokkene en de garanties voor zijn repatriëring, krachtens de wet op de binnenkomst en het verblijf van buitenlanders in Marokko. 

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit die het visum uitgeeft om de duur van het verblijf en de geldigheidsduur van het visum te bepalen, op basis van het profiel van de aanvrager, het soort en de categorie van het aangevraagde visum en het aantal binnenkomsten.

De bevoegde autoriteiten geven voor Marokko vier soorten inreisvisa af:

1. Kortetermijnvisum

Het kortetermijnvisum stelt een vreemdeling in staat om het grondgebied van Marokko binnen te komen om andere redenen dan immigratie, voor een kort ononderbroken verblijf of meerdere korte verblijven in het geval van meerdere binnenkomsten. 

De duur van elk verblijf is tussen één en negentig dagen.

2. Langetermijnvisum 

Het langetermijnvisum, geldig voor meer dan drie maanden, is een visum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven door de Marokkaanse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, na voorafgaand overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking. 

De geldigheidsduur van dit visum mag niet langer zijn dan één jaar en de duur van elk verblijf ligt tussen één en negentig dagen.

Een buitenlander die een langetermijnvisum heeft en langer dan drie maanden in Marokko wil blijven is verplicht om een registratiekaart aan te vragen bij de de bevoegde diensten van de Algemene Directie van de Nationale Veiligheid. 

3. Doorreisvisum

Het doorreisvisum machtigt een buitenlander die naar een derde staat reist om het grondgebied van Marokko te doorkruisen. Dit visum kan worden afgegeven voor een of twee transits, met de beperking van de duur van het verblijf van elke doorreis tot maximaal 72 uur.

4. Visum afgegeven aan de grens 

In uitzonderlijke gevallen kunnen de Veiligheidsdiensten visa voor kort verblijf en doorvoer afgeven aan de grensposten.

Voor landen waar Marokko niet vertegenwoordigd is moeten er verzoeken worden gedaan aan de Diplomatieke Missie die is geaccrediteerd in dat land of naar de Honoraire Consuls. Bij afwezigheid van deze vertegenwoordigers, zullen verzoeken rechtstreeks worden gericht aan het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Directie Consulaire en Sociale Zaken - Rabat (visa@maec.gov.ma) voor een visumafgifte op de luchthaven. 

 

 

 


Opmerking

Opmerking

Overeenkomstig de geldende regelgeving is een wijziging van het soort van het reeds verkregen visum niet toegestaan zodra de houder het Marokkaanse grondgebied betreedt. Een nieuw visum moet worden aangevraagd in het land waar de betrokken persoon woont.


Formulier

Formulier

Het visumaanvraagformulier voor toegang tot Marokko:

Zorgvuldig in te vullen, in hoofdletters in Latijns schrift.

Het formulier kan in het Arabisch worden ingevuld, maar met de verplichting om de achternaam, voornaam, afstamming en geboorteplaats in Latijns schrift te vermelden om redenen van technische uitvoerbaarheid. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

Zie geldende tarieven

Voir les tarifs applicables


Préstations associéesGerelateerde diensten

Landen die visa aan de grens afgeven aan Marokkanen raadplegen
Dienstvisum raadplegen
Diplomatiek visum raadplegen
Accredititatievisum raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel