Inleiding

Inleiding

Het Ministerie van Justitie heeft een elektronisch platform opgezet dat het mogelijk maakt om het uittreksel uit het strafregister (Bulletin nr. 3) online aan te vragen: 

http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/Accueil.aspx?culture=fr-FR

Het uittreksel uit het strafregister (Bulletin nr. 3) wordt uitgegeven door het National Justitiële Documentatie Centrum bij het Ministerie van Justitie in Rabat en door plaatselijke centra bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Het elektronische loket stelt de in Marokko geboren burger, ongeacht zijn/haar nationaliteit, in staat om online een uittreksel uit het strafregister aan te vragen en het vervolgens op te halen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn/haar geboorteplaats. 

Indien de aanvrager in het buitenland is geboren, ongeacht zijn/haar nationaliteit, ongeacht of deze Marokkaans of buitenlands is, wordt het bulletin nr. 3 opgevraagd bij het Ministerie van Justitie (National Justitiëel Documentatie Centrum) in Rabat:

  • Hetzij online, met de mogelijkheid om een derde partij (met een gelegaliseerde volmacht) te  machtigen voor het ophalen in Marokko;
  • Hetzij, afhankelijk van het geval, bij de Marokkaanse diplomatieke en consulaire autoriteiten. 

Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Twee mogelijkheden doen zich voor voor Marokkanen: 

Online aanvraag :

Verstrek en voer nauwkeurig de gevraagde informatie in op de site.

Aanvraag bij Marokkaanse Consulaire Diensten:

  • Een fotokopie van de CNIE, recto verso;
  • Uittreksel van de geboorteakte voor de niet-houder van de CNIE;
  • Een gelegaliseerde volmacht, indien het verzoek wordt gedaan door een ander persoon dan de betrokkene;
  • Legeszegel van 10 dirhams.

E-service public associé

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel