Inleiding

Inleiding

A. Rijden in het buitenland met een Marokkaans rijbewijs :

Om het rijden van voertuigen in het buitenland te faciliteren voor Marokkaanse burgers heeft het Koninkrijk Marokko bilaterale overeenkomsten gesloten voor de erkenning en omzetting van Marokkaanse rijbewijzen met een aantal landen (zie onderstaande lijst). 
De ondertekenende landen van deze overeenkomsten machtigen houders van door de Marokkaanse autoriteiten afgegeven rijbewijzen om op hun grondgebied te rijden tijdens hun korte verblijf (toerisme, stage, studies, opleidingen, enz.). 
In het geval van een langdurig verblijf moeten betrokkenen hun rijbewijs in overeenstemming met de voorwaarden van de geldende wetgeving in het gastland omzetten.
Met betrekking tot de documenten die verstrekt dienen te worden voor de omzetting van het rijbewijs worden belanghebbenden verwezen naar de wetgeving die in deze landen van kracht is.  
Voor landen waarmee Marokko geen overeenkomst over deze kwestie heeft gesloten is het noodzakelijk om een internationaal rijbewijs te hebben. 

B. Rijden in Marokko met een buitenlands rijbewijs :

De Wet nr. 52.05 van de Wegenverkeerswet maakt rijden op het nationale grondgebied mogelijk met een buitenlands rijbewijs onder de volgende voorwaarden:

 • Marokkanen die in het buitenland wonen mogen op het nationale grondgebied rijden, met een geldig rijbewijs voor maximaal een jaar vanaf de datum van hun definitieve verblijf in Marokko;
 • Buitenlanders mogen op Marokkaans grondgebied rijden met een in het buitenland afgegeven geldig rijbewijs, maar voor een maximum van een jaar vanaf hun tijdelijk verblijf in Marokko zoals bepaald door de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot de binnenkomst en het verblijf van buitenlanders in het Koninkrijk Marokko.

     Na het verstrijken van de genoemde duur van een jaar dienen de houders van een in het buitenland afgegeven               rijbewijs het examen af te leggen om het Marokkaanse rijbewijs te behalen en een verzoek in te dienen voor de               omwisseling van hun rijbewijs. 
 

De omwisseling van het buitenlandse rijbewijs is mogelijk in de volgende gevallen:

 • Indien afgegeven door een staat waarmee Marokko een wederzijdse rijbewijserkennings- overeenkomst heeft;
 • indien afgegeven door een staat die de omwisseling van het Marokkaanse rijbewijs naar nationaal rijbewijs erkent. 

 

Met uitzondering van de bovengenoemde gevallen kunnen Marokkanen die in het buitenland wonen en permanent terugkeren naar Marokko hun buitenlandse rijbewijs omwisselen naar een Marokkaans rijbewijs, zelfs als er geen overeenkomst is gesloten betreffende het omwisselen van het rijbewijs tussen Marokko en de staat die het buitenlandse rijbewijs heeft afgegeven.

C. Rijden in Marokko met een internationaal rijbewijs :

Buitenlanders met een internationaal rijbewijs mogen op Marokkaans grondgebied rijden tijdens de geldigheidsduur van dit rijbewijs. Deze duur kan echter niet langer zijn dan een jaar.

D. Verkrijgen van een internationaal rijbewijs in Marokko :

Om dit soort rijbewijs te verkrijgen, dient men een geldig permanent Marokkaans rijbewijs tehebben en contact op te nemen met «Touring Club du Maroc», voorzien van de volgendedocumenten:

 • CNIE of paspoort (origineel + kopie);
 • Marokkaans rijbewijs (origineel + kopie);
 • Twee pasfoto's;
 • Gerelateerde kosten.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met een van de kantoren van «Touring club», op de volgende adressen:

 • Casablanca : 3, Av. de l'Armée Royale. - Tél : + 212 5 22 20 30 64
 • Rabat : 45, Rue Patrice Lumumba. - Tél : + 212 5 37 76 45 39
 • Marrakech : Guéliz, Rue Oued El Makhazine. - Tél : + 212 5 24 43 14 90
 • Tanger : 2, place de France. - Tél : + 212 5 39 93 24 64


 


Opmerking

Opmerking

Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek «permis-de-conduire» (rijbewijs) op de website van het Ministerie van Infrastructuur , Vervoer, Logistiek en Water:

http://www.equipement.gov.ma/routier/Transport-Routier/Permis-de-conduire


Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel